ข้อมูลศึกษานิเทศก์
เลือกเขตพื้นที่ :

ข้อมูลศึกษานิเทศเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
Line chart
Line chart
Line chart
* ข้อมูลจากการรายงานของเขตพื้นที่

ข้อมูลศึกษานิเทศเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
Line chart
Line chart
Line chart
* ข้อมูลจากการรายงานของเขตพื้นที่

ข้อมูลศึกษานิเทศเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำดับที่
เขตพื้นที่
ขาย
หญิง
รวม
รวม
0
0

ข้อมูลศึกษานิเทศเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำดับที่
เขตพื้นที่
ขาย
หญิง
รวม
รวม
0
0
รวมศึกษานิเทศก์
0
0
0
ติดต่อเราได้ที่ :
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300
OBEC Supervisory Division-SDOBEC| Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand

Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116
FAX : 02-288-5814
E-mail : webdb@esdc.go.th
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ:
ผู้ดูแลระบบ :