ข้อมูลศึกษานิเทศก์
เลือกเขตพื้นที่ :

ข้อมูลศึกษานิเทศเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
Line chart
Line chart
Line chart
* ข้อมูลจากการรายงานของเขตพื้นที่

ข้อมูลศึกษานิเทศเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
Line chart
Line chart
Line chart
* ข้อมูลจากการรายงานของเขตพื้นที่

ข้อมูลศึกษานิเทศเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำดับที่
เขตพื้นที่
ขาย
หญิง
รวม
รวม
0
0

ข้อมูลศึกษานิเทศเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำดับที่
เขตพื้นที่
ขาย
หญิง
รวม
รวม
0
0
รวมศึกษานิเทศก์
0
0
0
ติดต่อเราได้ที่ :
ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ.
Educational Supervision Development Center-ESDC
ชั้น 10 อาคาร สพฐ. 5 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300

โทรศัพท์ 02-288-5896
e-mail : webdb@esdc.go.th
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ:
ผู้ดูแลโครงการ :