ข้อมูลศึกษานิเทศก์
เลือกเขตพื้นที่ :

ข้อมูลศึกษานิเทศเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
Line chart
Line chart
Line chart
* ข้อมูลจากการรายงานของเขตพื้นที่

ข้อมูลศึกษานิเทศเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
Line chart
Line chart
Line chart
* ข้อมูลจากการรายงานของเขตพื้นที่

ข้อมูลศึกษานิเทศเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำดับที่
เขตพื้นที่
ขาย
หญิง
รวม
1.
สพป.กระบี่
1
6
7
2.
สพป.กรุงเทพมหานคร
3
10
13
3.
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
3
12
15
4.
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
0
10
10
5.
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
5
7
12
6.
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
1
7
8
7.
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
4
9
13
8.
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
3
8
11
9.
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
6
9
15
10.
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
2
12
14
11.
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
4
13
17
12.
สพป.ขอนแก่น เขต 1
5
9
14
13.
สพป.ขอนแก่น เขต 2
6
9
15
14.
สพป.ขอนแก่น เขต 3
7
8
15
15.
สพป.ขอนแก่น เขต 4
5
11
16
16.
สพป.ขอนแก่น เขต 5
8
13
21
17.
สพป.จันทบุรี เขต 1
1
7
8
18.
สพป.จันทบุรี เขต 2
1
4
5
19.
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
2
8
10
20.
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
2
3
5
21.
สพป.ชลบุรี เขต 1
2
11
13
22.
สพป.ชลบุรี เขต 2
2
9
11
23.
สพป.ชลบุรี เขต 3
1
7
8
24.
สพป.ชัยนาท
2
2
4
25.
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
5
6
11
26.
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
5
12
17
27.
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
8
9
17
28.
สพป.ชุมพร เขต 1
2
4
6
29.
สพป.ชุมพร เขต 2
1
2
3
30.
สพป.ตรัง เขต 1
3
8
11
31.
สพป.ตรัง เขต 2
3
4
7
32.
สพป.ตราด
4
11
15
33.
สพป.ตาก เขต 1
5
10
15
34.
สพป.ตาก เขต 2
1
9
10
35.
สพป.นครนายก
3
8
11
36.
สพป.นครปฐม เขต 1
1
8
9
37.
สพป.นครปฐม เขต 2
5
6
11
38.
สพป.นครพนม เขต 1
9
6
15
39.
สพป.นครพนม เขต 2
4
6
10
40.
สพป.นครราชสีมา เขต 1
7
13
20
41.
สพป.นครราชสีมา เขต 2
4
13
17
42.
สพป.นครราชสีมา เขต 3
3
10
13
43.
สพป.นครราชสีมา เขต 4
2
13
15
44.
สพป.นครราชสีมา เขต 5
4
6
10
45.
สพป.นครราชสีมา เขต 6
8
3
11
46.
สพป.นครราชสีมา เขต 7
11
4
15
47.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
0
6
6
48.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
5
9
14
49.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
4
4
8
50.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
5
10
15
51.
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
4
11
15
52.
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
2
11
13
53.
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
2
8
10
54.
สพป.นนทบุรี เขต 1
1
8
9
55.
สพป.นนทบุรี เขต 2
1
7
8
56.
สพป.นราธิวาส เขต 1
2
10
12
57.
สพป.นราธิวาส เขต 2
2
9
11
58.
สพป.นราธิวาส เขต 3
2
5
7
59.
สพป.น่าน เขต 1
9
8
17
60.
สพป.น่าน เขต 2
4
9
13
61.
สพป.บึงกาฬ
2
10
12
62.
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
4
9
13
63.
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
7
10
17
64.
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
7
15
22
65.
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
7
9
16
66.
สพป.ปทุมธานี เขต 1
0
9
9
67.
สพป.ปทุมธานี เขต 2
1
6
7
68.
สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1
2
7
9
69.
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
1
8
9
70.
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
4
9
13
71.
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
2
7
9
72.
สพป.ปัตตานี เขต 1
2
9
11
73.
สพป.ปัตตานี เขต 2
1
7
8
74.
สพป.ปัตตานี เขต 3
2
1
3
75.
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
0
5
5
76.
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
2
7
9
77.
สพป.พะเยา เขต 1
2
5
7
78.
สพป.พะเยา เขต 2
4
9
13
79.
สพป.พังงา
3
6
9
80.
สพป.พัทลุง เขต 1
4
8
12
81.
สพป.พัทลุง เขต 2
1
13
14
82.
สพป.พิจิตร เขต 1
3
7
10
83.
สพป.พิจิตร เขต 2
6
8
14
84.
สพป.พิษณุโลก เขต 1
2
10
12
85.
สพป.พิษณุโลก เขต 2
8
7
15
86.
สพป.พิษณุโลก เขต 3
5
12
17
87.
สพป.ภูเก็ต
1
4
5
88.
สพป.มหาสารคาม เขต 1
5
6
11
89.
สพป.มหาสารคาม เขต 2
9
6
15
90.
สพป.มหาสารคาม เขต 3
6
5
11
91.
สพป.มุกดาหาร
5
9
14
92.
สพป.ยะลา เขต 1
2
8
10
93.
สพป.ยะลา เขต 2
2
4
6
94.
สพป.ยะลา เขต 3
1
2
3
95.
สพป.ยโสธร เขต 1
3
11
14
96.
สพป.ยโสธร เขต 2
1
8
9
97.
สพป.ระนอง
2
7
9
98.
สพป.ระยอง เขต 1
3
5
8
99.
สพป.ระยอง เขต 2
1
7
8
100.
สพป.ราชบุรี เขต 1
4
9
13
101.
สพป.ราชบุรี เขต 2
2
5
7
102.
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
5
7
12
103.
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
6
9
15
104.
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
6
8
14
105.
สพป.ลพบุรี เขต 1
3
7
10
106.
สพป.ลพบุรี เขต 2
0
7
7
107.
สพป.ลำปาง เขต 1
5
9
14
108.
สพป.ลำปาง เขต 2
4
4
8
109.
สพป.ลำปาง เขต 3
1
3
4
110.
สพป.ลำพูน เขต 1
4
7
11
111.
สพป.ลำพูน เขต 2
1
7
8
112.
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
5
13
18
113.
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
4
10
14
114.
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
9
7
16
115.
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
9
9
18
116.
สพป.สกลนคร เขต 1
7
7
14
117.
สพป.สกลนคร เขต 2
5
10
15
118.
สพป.สกลนคร เขต 3
7
7
14
119.
สพป.สงขลา เขต 1
4
7
11
120.
สพป.สงขลา เขต 2
3
7
10
121.
สพป.สงขลา เขต 3
5
8
13
122.
สพป.สตูล
4
6
10
123.
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
4
7
11
124.
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
1
7
8
125.
สพป.สมุทรสงคราม
1
3
4
126.
สพป.สมุทรสาคร
4
6
10
127.
สพป.สระบุรี เขต 1
2
4
6
128.
สพป.สระบุรี เขต 2
4
6
10
129.
สพป.สระแก้ว เขต 1
2
11
13
130.
สพป.สระแก้ว เขต 2
5
13
18
131.
สพป.สิงห์บุรี
3
7
10
132.
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
3
10
13
133.
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
4
7
11
134.
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
4
4
8
135.
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
2
7
9
136.
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
4
12
16
137.
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
3
9
12
138.
สพป.สุรินทร์ เขต 1
4
9
13
139.
สพป.สุรินทร์ เขต 2
11
5
16
140.
สพป.สุรินทร์ เขต 3
9
7
16
141.
สพป.สุโขทัย เขต 1
3
10
13
142.
สพป.สุโขทัย เขต 2
4
11
15
143.
สพป.หนองคาย เขต 1
3
12
15
144.
สพป.หนองคาย เขต 2
6
5
11
145.
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
6
13
19
146.
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
5
8
13
147.
สพป.อำนาจเจริญ
5
6
11
148.
สพป.อุดรธานี เขต 1
2
15
17
149.
สพป.อุดรธานี เขต 2
3
8
11
150.
สพป.อุดรธานี เขต 3
5
8
13
151.
สพป.อุดรธานี เขต 4
7
7
14
152.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
3
5
8
153.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
2
2
4
154.
สพป.อุทัยธานี เขต 1
4
3
7
155.
สพป.อุทัยธานี เขต 2
3
11
14
156.
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
6
10
16
157.
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
10
6
16
158.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
7
5
12
159.
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
7
5
12
160.
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
5
12
17
161.
สพป.อ่างทอง
3
2
5
162.
สพป.เชียงราย เขต 1
3
11
14
163.
สพป.เชียงราย เขต 2
3
8
11
164.
สพป.เชียงราย เขต 3
3
6
9
165.
สพป.เชียงราย เขต 4
5
9
14
166.
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
4
10
14
167.
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
3
7
10
168.
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
2
11
13
169.
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
9
7
16
170.
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
3
5
8
171.
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
1
11
12
172.
สพป.เพชรบุรี เขต 1
4
2
6
173.
สพป.เพชรบุรี เขต 2
2
3
5
174.
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
3
10
13
175.
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
4
12
16
176.
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
1
9
10
177.
สพป.เลย เขต 1
4
10
14
178.
สพป.เลย เขต 2
3
7
10
179.
สพป.เลย เขต 3
1
4
5
180.
สพป.แพร่ เขต 1
7
8
15
181.
สพป.แพร่ เขต 2
3
5
8
182.
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
0
5
5
183.
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
8
6
14
รวม
699
1433
2132

ข้อมูลศึกษานิเทศเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำดับที่
เขตพื้นที่
ขาย
หญิง
รวม
1.
สพม.เขต 1(กทม.)
1
9
10
2.
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)
4
11
15
3.
สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
1
3
4
4.
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
4
7
11
5.
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
5
5
10
6.
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
3
1
4
7.
สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
5
4
9
8.
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
2
11
13
9.
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
0
8
8
10.
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
7
4
11
11.
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
3
9
12
12.
สพม.เขต 2(กทม.)
4
11
15
13.
สพม.เขต 20(อุดรธานี)
5
8
13
14.
สพม.เขต 21(หนองคาย)
4
5
9
15.
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
3
4
7
16.
สพม.เขต 23(สกลนคร)
3
8
11
17.
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)
6
6
12
18.
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
7
10
17
19.
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)
1
10
11
20.
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)
4
9
13
21.
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
4
7
11
22.
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
5
9
14
23.
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
2
7
9
24.
สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)
3
6
9
25.
สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
3
9
12
26.
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
5
5
10
27.
สพม.เขต 33(สุรินทร์)
7
6
13
28.
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
3
8
11
29.
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
4
7
11
30.
สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)
1
7
8
31.
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
1
3
4
32.
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
2
9
11
33.
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
4
8
12
34.
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
3
4
7
35.
สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)
1
5
6
36.
สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)
4
9
13
37.
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)
3
5
8
38.
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
3
7
10
39.
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
4
4
8
40.
สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)
1
0
1
41.
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
4
6
10
42.
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
4
6
10
รวม
143
280
423
รวมศึกษานิเทศก์
842
1713
2555
ติดต่อเราได้ที่ :
ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ.
Educational Supervision Development Center-ESDC
ชั้น 10 อาคาร สพฐ. 5 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300

โทรศัพท์ 02-288-5896
e-mail : webdb@esdc.go.th
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ:
ผู้ดูแลโครงการ :