ข้อมูล ณ วันที่ : 16-06-2567
ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ เว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ email ผู้ดูแลระบบ
1 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร https://sites.google.com/bkkp.go.th/nitedbkkpnew?pli=1 bkk@esdc.go.th นายวิทวัส นิดสูงเนิน
2 101701 สพม.กรุงเทพมหานคร 1 https://www.sesao1.go.th/personal/nited bkk1@esdc.go.th นางณัฐชานันท์ ฐิติวัชรพงษ์
3 101702 สพม.กรุงเทพมหานคร 2 http://www.sesao2.go.th/person_2141 bkk2@esdc.go.th น.ส.ขนิษฐา พุ่มสงวน
4 101703 สพม.นนทบุรี https://sites.google.com/a/vecmail.org/training-teacher/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=6 nbi@esdc.go.th น.ส.นภาจิตร ดุสดี
5 101704 สพม.ปทุมธานี http://www.spmpt.go.th/web_th/Content.aspx?subheadmenu=true&subheadid=H000000011&id=M000000003 pte@esdc.go.th น.ส.จีราภา ประพันธ์พัฒน์
6 101705 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง https://www.sesasingthong.go.th/?cat=26 sbat@esdc.go.th นางหัทยาเข็มเพ็ชร
7 101706 สพม.ฉะเชิงเทรา ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ cco@esdc.go.th นายรัชพล บูรณสรรพสิทธฺิ์
8 101707 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก https://sites.google.com/view/supervision-spm7/ prny@esdc.go.th นายอัครเดช สังสมศักดิ์
9 101708 สพม.ราชบุรี https://sites.google.com/sesao8.go.th/spvsite-spmrb/ rbr@esdc.go.th น.ส.ดาราวรรณ สุขคันธรักษ์
10 101709 สพม.สุพรรณบุรี https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sesao9/home spb@esdc.go.th นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์
11 101710 สพม.เพชรบุรี ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ pbi@esdc.go.th นายสขิล พรวิษณุ
12 101711 สพม.สุราษฏร์ธานี ชุมพร https://sites.google.com/secondary11.go.th/supervisor/ sncp@esdc.go.th นางสุจินต์ ภิญญานิล
13 101712 สพม.นครศรีธรรมราช ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ nrt@esdc.go.th นางจิรา ชูช่วย
14 101713 สพม.ตรัง กระบี่ https://sites.google.com/matthayom13.go.th/education-supervisor/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81 trkb@esdc.go.th นายอรรถพล พลวัฒน์
15 101714 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ ppr@esdc.go.th นางนันทกานต์ บุรพชนก
16 101715 สพม.นราธิวาส https://sites.google.com/sesao15.go.th/nitedspm15 nwt@esdc.go.th นายกีรติ วงศ์อัครวินท์
17 101716 สพม.สงขลา สตูล https://www.spmsongkhlasatun.go.th/work_group/chooseCategory?cid=9 skst@esdc.go.th นางจิตรา ซุ่นซิ่ม
18 101717 สพม.จันทบุรี ตราด ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ cttr@esdc.go.th นายธีรชัย สถาพรวานิชย์
19 101718 สพม.ชลบุรี ระยอง https://sites.google.com/spm18.go.th/osspmcr cbry@esdc.go.th นายอมร สุดแสวง
20 101719 สพม.เลย หนองบัวลำภู ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ lenb@esdc.go.th นางสาวจีรพรรณ จันทรังษี
21 101720 สพม.อุดรธานี https://sites.google.com/sesaud.go.th/esdc-ud/homepage udn@esdc.go.th นายวิทยา บุราณ
22 101721 สพม.หนองคาย https://sites.google.com/obec.moe.go.th/svnongkhai/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81 nki@esdc.go.th นายกิตติรงคื บุญคง
23 101722 สพม.นครพนม https://sites.google.com/esdc.go.th/supnkp/home/ npm@esdc.go.th นายกิติศักดิ์ โสตาภา
24 101723 สพม.สกลนคร ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ snk@esdc.go.th น.ส.ดวงธิดา ทุมกิจจะ
25 101724 สพม.กาฬสินธุ์ https://sites.google.com/sesao24.go.th/nited-spm-kalasin/ ksn@esdc.go.th นายวรการจักรี จำปาลี
26 101725 สพม.ขอนแก่น https://sites.google.com/esdc.go.th/kkn/ kkn@esdc.go.th นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
27 101726 สพม.มหาสารคาม ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ mkm@esdc.go.th น.ส.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ
28 101727 สพม.ร้อยเอ็ด ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ ret@esdc.go.th นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
29 101728 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร https://sites.google.com/esdc.go.th/esdc-secretary ssys@esdc.go.th นายชัชวาล สุรวิทย์
30 101729 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ https://ubac.esdc.go.th ubac@esdc.go.th น.ส.กชพร พันธ์ศิริ
31 101730 สพม.ชัยภูมิ https://sites.google.com/esdc.go.th/cpm cpm@esdc.go.th น.ส.อรัณฌญา รักษาพันธุ์
32 101731 สพม.นครราชสีมา https://sites.google.com/mattayom31.go.th/superv nma@esdc.go.th นายจักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์
33 101732 สพม.บุรีรัมย์ https://sites.google.com/ssbr.go.th/sv-brm brm@esdc.go.th นางณัฏฐศศิ ศรีสุธรรม
34 101733 สพม.สุรินทร์ http://nited.sesao33.net/ srn@esdc.go.th นายกฤษฎากร แก่นดี
35 101734 สพม.เชียงใหม่ ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ cmi@esdc.go.th นายทัพพ์เทพ ลิอุบลชัยภักดิ์
36 101735 สพม.ลำปาง ลำพูน ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ lplp@esdc.go.th น.ส.พิชญา คำปัน
37 101736 สพม.เชียงราย https://sites.google.com/spm36.go.th/supervisory cri@esdc.go.th นายชัยสิทธิ์ จันตาโลก
38 101737 สพม.แพร่ https://sites.google.com/esdc.go.th/nitedspmphrae pre@esdc.go.th นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา
39 101738 สพม.สุโขทัย https://sites.google.com/view/nites-sesaoskt/ sti@esdc.go.th นางวริศรา ณีศะนันท์
40 101739 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ https://sites.google.com/esdc.go.th/esdc-pl-ut/home plut@esdc.go.th นายภัทรพล แก้วเสนา
41 101740 สพม.เพชรบูรณ์ http://supervision.sec40.go.th/ pnb@esdc.go.th นางดวงฤทัย สีวัน
42 101741 สพม.กำแพงเพชร https://sites.google.com/esdc.go.th/kpt/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81 kpt@esdc.go.th นางสาวฐานิตา แก้วศรี
43 101742 สพม.นครสวรรค์ https://sites.google.com/esdc.go.th/nsn/ nsn@esdc.go.th นางเมตตา ถวิลไทย
44 110001 สพม.สมุทรปราการ https://www.facebook.com/SesaoSP.Supervisor/ spk@esdc.go.th นายธีร์ชนินทร์ แจ่มจำรัส
45 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 https://sites.google.com/esdc.go.th/supervisor-sp1 spk1@esdc.go.th นายยอดยิ่ง ทองรอด
46 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 https://svsupportsp2.thai.ac/home/ spk2@esdc.go.th น.ส.วิไลวรรณ เสาร์อินทร์
47 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 https://nbi1.go.th/?page_id=256271 nbi1@esdc.go.th นายสัญห์สิษฐ์ มรรคธรรมกุล
48 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ nbi2@esdc.go.th นางมิ่งขวัญ สุขมาก
49 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 https://nited.ptt1.go.th/ pte1@esdc.go.th นางสาวชุติรัตน์ ประสงค์มณี
50 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 https://ptt2.go.th/home/nites/ pte2@esdc.go.th นางสายชล จั่นทองคำ
51 140001 สพม.พระนครศรีอยุธยา ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ aya@esdc.go.th นางสาวสุธาวัลย์ สนามหมู่
52 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 https://www.facebook.com/profile.php?id=100047315778223 aya1@esdc.go.th นางพันทิพย์ ผาก่ำ
53 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ aya2@esdc.go.th น.ส.พรนภา สุขยานี
54 1501 สพป.อ่างทอง ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ atg@esdc.go.th นายธนัญญ์กาญจ์ โพธิ์เจริญ
55 160001 สพม.ลพบุรี http://sesalop.go.th lri@esdc.go.th นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ
56 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 https://sites.google.com/view/suplb1/หนาแรก lri1@esdc.go.th นางสรินท์นรี ศรีทอง
57 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 https://sites.google.com/lopburi2.go.th/nitedlbr2/หนาแรก lri2@esdc.go.th น.ส.ภัทรพร เกตุเกิด
58 1701 สพป.สิงห์บุรี ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ sbr@esdc.go.th น.ส.ณัฐนันท์ ผลพิบูลย์
59 1801 สพป.ชัยนาท ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ cnt@esdc.go.th น.ส.แววตา ชุ่มอิ่ม
60 190001 สพม.สระบุรี https://sssb.go.th/ sri@esdc.go.th นายพชร พิมพ์วาปี
61 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 https://sites.google.com/view/srb-1 sri1@esdc.go.th นายสหพร สกนธ์กำแหง
62 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ sri2@esdc.go.th นายสุภัทรชัย กระสินหอม
63 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 https://sites.google.com/chon1.go.th/supervisor/ cbi1@esdc.go.th น.ส.มนัญญา งามวงศ์วาน
64 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 https://www.facebook.com/profile.php?id=61554098912017&mibextid=LQQJ4d cbi2@esdc.go.th นางสาวอรุณรัตน์ เหลืองปัญญากุล
65 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ cbi3@esdc.go.th นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง
66 2101 สพป.ระยอง เขต 1 https://sites.google.com/rayong1.go.th/nited/ ryg1@esdc.go.th นางอรวรรณ เยาวกรณ์
67 2102 สพป.ระยอง เขต 2 http://ita.rayong2.go.th/กลุ่มงานภายใน/กลุ่มนิเทศ/ ryg2@esdc.go.th นายสุธน พรมลี
68 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 https://www.chan1.net/super/ cti1@esdc.go.th นายพรณรงค์ ทรัพย์คง
69 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 https://chanarea2.go.th cti2@esdc.go.th นายลอย เต่าทอง
70 2301 สพป.ตราด ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ trt@esdc.go.th นางชุติกาญจน์ มัดถาปะโท
71 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ cco1@esdc.go.th นางสาวทัศนีย์ พิมพ์ดี
72 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ cco2@esdc.go.th นายสินธ์ ศรีพลพา
73 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ pri1@esdc.go.th นายรัชสิทธิโยธิน บรรณทุวรรณณะ
74 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ pri2@esdc.go.th นายสุทธิศักดิ์ ต้นงาม
75 2601 สพป.นครนายก http://www.nitednayok.com/ nyk@esdc.go.th นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์
76 270001 สพม.สระแก้ว ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ skw@esdc.go.th นางนรินทร์สุดา พันธฤทธิ์
77 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ skw1@esdc.go.th นายกิตติศักดิ์ พลเดช
78 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ skw2@esdc.go.th นายนิพนธ์ พรมพิไล
79 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 https://sites.google.com/korat1.go.th/k1supervision/home nma1@esdc.go.th นางสุนันทา พุทธวรรณะ
80 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 https://sites.google.com/esdc.go.th/nma2 nma2@esdc.go.th น.ส.สรวงฤดี ชาวเรือ
81 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 http://korat3.go.th/supervisor/ nma3@esdc.go.th นายเฉลิมรัฐ วงษ์วัฒนะ
82 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 https://nma4.esdc.go.th nma4@esdc.go.th นางสาวนันทวัน เหิดขุนทด
83 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 https://sites.google.com/korat5.go.th/ntt/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81 nma5@esdc.go.th นายสัมพันธ์ อุบลภคพงศ์
84 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 https://sites.google.com/nma6.go.th/svnma6 nma6@esdc.go.th นางวรัญญา จำปามูล
85 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 www.korat7.go.th nma7@esdc.go.th น.ส.ณัฐวลัญช์ อ่อนน้อม
86 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 http://super.brm1.go.th/ brm1@esdc.go.th น.ส.ภัสราภรณ์ หาญหิรัญโรจน์
87 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ brm2@esdc.go.th นายประยุทธ น้ำอบเชย
88 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 https://sites.google.com/esdc.go.th/supervisor-brm3/home brm3@esdc.go.th นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎา
89 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 https://brm4.esdc.go.th brm4@esdc.go.th นายวุฒินันทร์ พรนิคม
90 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 https://sites.google.com/esdc.go.th/srn1-2023 srn1@esdc.go.th นางสาวกานต์ศรันย์ ผิวหอม
91 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 https://www.nitedsrn2.com/ srn2@esdc.go.th นางปทุมมาศ ขาวมะเริง
92 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 https://srn3.esdc.go.th/ srn3@esdc.go.th นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
93 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 https://sites.google.com/esdc.go.th/nitesssk1 ssk1@esdc.go.th นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์
94 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 https://www.ssk2.info ssk2@esdc.go.th น.ส.สมนึก แซ่อึ้ง
95 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 https://spv.ssk3.go.th/ ssk3@esdc.go.th นายศรณ์ณิวิชญ์ ศรวิมล
96 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ ssk4@esdc.go.th นายไผท คงศรีลา
97 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 https://sites.google.com/esdc.go.th/supervisor-ubn1/ ubn1@esdc.go.th น.ส.วราพร ดาราศาสตร์
98 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 https://ubn2.esdc.go.th/ ubn2@esdc.go.th นายสังคม กุลสุวรรณ
99 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 http://www.ubon3.info ubn3@esdc.go.th นายเฉลิมพล สายหอม
100 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 http://www.ubn4.go.th/ubn4/ ubn4@esdc.go.th นางณัฐหทัย กอลล์
101 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 https://sites.google.com/view/supervisorubn5/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=0 ubn5@esdc.go.th นางจิณห์วรา วันทา
102 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 http://nited.kmis.me/ yst1@esdc.go.th นายภูวนาถ จันทนาภรณ์
103 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ yst2@esdc.go.th น.ส.สุจิราภรณ์ เงาศรี
104 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 https://นิเทศ.com cpm1@esdc.go.th น.ส.เขมิกา สาทัน
105 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ cpm2@esdc.go.th นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา
106 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 https://sites.google.com/a/chaiyaphum3.go.th/ict_cpm3nited/ cpm3@esdc.go.th นายสุธี ศิริสถิตย์
107 3701 สพป.อำนาจเจริญ ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ acr@esdc.go.th นางสาวจิราภรณ์ แจ่มใส
108 380001 สพม.บึงกาฬ ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ sbkn@esdc.go.th นางสาวบัวชมภู ภูกองไชย
109 3801 สพป.บึงกาฬ https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sp-bkn/home pbkn@esdc.go.th นายสุรชัย โพธิ์คำ
110 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 https://sites.google.com/esdc.go.th/nbp1 nbp1@esdc.go.th น.ส.ปิยะพร ประภูชะกา
111 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 https://sites.google.com/nb2.go.th/supervisornb2/ nbp2@esdc.go.th นายเจียมพล บุญประคม
112 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ kkn1@esdc.go.th นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง
113 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 kkn2.esdc.go.th kkn2@esdc.go.th นายเทอดชัย บัวผาย
114 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ kkn3@esdc.go.th นายปริญญา เฉิดจำเริญ
115 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 https://www.khonkaen4.go.th/?page_id=12559 kkn4@esdc.go.th นายสันติ จ้ำแพงจันทร์
116 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 https://sites.google.com/view/superviserkkn5/ kkn5@esdc.go.th นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์
117 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 https://sites.google.com/a/esdc.go.th/udn1/homepage udn1@esdc.go.th นางเสาวภา สมศรี
118 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ udn2@esdc.go.th ยังไม่ได้กำหนดผู้ดูแลระบบ
119 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 https://www.udonthani3.go.th/officer?department=5 udn3@esdc.go.th นายวัณณุวรรธน์ นามโยธา
120 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 https://sites.google.com/udon4.go.th/supervisor-udon4/index udn4@esdc.go.th น.ส.ฉัตรรดา ทองสมุทร
121 4201 สพป.เลย เขต 1 https://supervisor.loei1.go.th/ lei1@esdc.go.th นายพิษณุวัชร์ สวัสดี
122 4202 สพป.เลย เขต 2 https://sites.google.com/esdc.go.th/nitesloei2/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99 lei2@esdc.go.th นางจุฑาพร โคตรสีเมือง
123 4203 สพป.เลย เขต 3 https://super.loei3.go.th/ lei3@esdc.go.th น.ส.นภาพร สิทธิจันทร์
124 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ nki1@esdc.go.th น.ส.วิไลพร พรมศรี
125 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ nki2@esdc.go.th นายจักรพัฒน์ สมบูรณ์
126 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ mkm1@esdc.go.th น.ส.พัฒณ์นรี พงศ์ประยูร
127 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 https://mkm2.esdc.go.th/?fbclid=IwAR0VhCN7xv3vJiuV9vXbWoKqm2-GPcnq9k9qKGfmcrhplnnlUxfOqw_vWRY mkm2@esdc.go.th นายรัชชานนท์ เมธดลเดชา
128 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 http://mkm3.esdc.go.th/ mkm3@esdc.go.th นายจเด็จ ทัศวงษา
129 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 https://sites.google.com/view/supervisorroiet1 ret1@esdc.go.th นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ
130 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 https://sites.google.com/esdc.go.th/nited-ret2?pli=1 ret2@esdc.go.th น.ส.สุกัญญา ศรีนนท์
131 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 https://sites.google.com/roiet3.go.th/esdc-roiet3 ret3@esdc.go.th นายสุพร มูลศรี
132 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 https://ksn1.esdc.go.th/ ksn1@esdc.go.th นายรัชพงษ์ ศรีมามาศ
133 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ ksn2@esdc.go.th -
134 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 http://web.kalasin3.go.th/web/show_all_article.php?cat_id=11 ksn3@esdc.go.th น.ส.นันธิญา เกรียงสมร
135 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 https://www.sakonarea1.go.th/show_all_article.php?cat_id=4 snk1@esdc.go.th นายพงษ์พันธ์ จาดฮามรถ
136 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 https://sites.google.com/esdc.go.th/snk2?pli=1 snk2@esdc.go.th นายพิศนุพงษ์ วัชรเสถียร
137 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 https://sites.google.com/sakonnakhon3.go.th/skn3nites snk3@esdc.go.th นายธัชพล คุณแก้ว
138 4801 สพป.นครพนม เขต 1 https://sites.google.com/esdc.go.th/npm-1/ npm1@esdc.go.th นายวิทวินทร์ ประทังคติ
139 4802 สพป.นครพนม เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ npm2@esdc.go.th นางรัชนี สมรฤทธิ์
140 490001 สพม.มุกดาหาร https://sites.google.com/view/nitedmukdahan/home smdh@esdc.go.th นางกัลยณัฏฐ์ สุวรรณไตรย์
141 4901 สพป.มุกดาหาร https://sites.google.com/esdc.go.th/niteskmuk mdh@esdc.go.th นายคมกริช ไชยทองศรี
142 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 https://sites.google.com/chiangmaiarea1.go.th/superv/ cmi1@esdc.go.th นางนิภา แก้วประทีป
143 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 https://cmi2.esdc.go.th/ cmi2@esdc.go.th นายสุภาพ บริบูรณ์
144 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 https://nitescmarea3.info/ cmi3@esdc.go.th นายเจษฎา ก้องสาคร
145 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 http://cmi4.go.th/group/supervision/ cmi4@esdc.go.th นายดัมพ์ แย้มนิ่มนวล
146 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 https://www.facebook.com/NithedChiangmai5 cmi5@esdc.go.th นายปิยะ อินต๊ะคำ
147 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 https://sites.google.com/esdc.go.th/esdc-cma6 cmi6@esdc.go.th ว่าที่ ร.ต.สิรพงศ์ อชิระธนาพัฒน์
148 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ lpn1@esdc.go.th นางสกาวเดือน ขัดเรือน
149 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ lpn2@esdc.go.th -
150 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 http://nites.lpg1.go.th lpg1@esdc.go.th นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์
151 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ lpg2@esdc.go.th นายนพชัย สิทธิ
152 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ lpg3@esdc.go.th น.ส.ปรียาดา ติ๊บตึง
153 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ utt1@esdc.go.th นายคำรณ จวนอาจ
154 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ utt2@esdc.go.th นายจักรกฤช แก้วสุข
155 5401 สพป.แพร่ เขต 1 https://sites.google.com/esdc.go.th/pre1/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=0 pre1@esdc.go.th นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค
156 5402 สพป.แพร่ เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ pre2@esdc.go.th นายวีระพันธ์ ไชยบุตร
157 550001 สพม.น่าน https://sites.google.com/esdc.go.th/nitedspmnan/ nan@esdc.go.th นายทรงพล ศรีอาคะ
158 5501 สพป.น่าน เขต 1 https://apps.ednan1.go.th/nites/ nan1@esdc.go.th นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์
159 5502 สพป.น่าน เขต 2 https://sites.google.com/nan2.go.th/nitednan2/Home nan2@esdc.go.th นางรัชกร เรือนติ๊บ
160 560001 สพม.พะเยา ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ pyo@esdc.go.th นางสาวรัมภณัฏฐ์ อภิวัฒน์ภิญโญ
161 5601 สพป.พะเยา เขต 1 https://www.pyo1.go.th/super/ pyo1@esdc.go.th น.ส.ธารารัตน์ กล้าหาญ
162 5602 สพป.พะเยา เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ pyo2@esdc.go.th นางสาวเฟย ฤดีใจ
163 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 https://chiangrai1.go.th/supervisor/ cri1@esdc.go.th นายรณชัย สิงห์คำ
164 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 https://sites.google.com/esdc.go.th/cri2 cri2@esdc.go.th นายจตุพล อุปละ
165 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 https://sites.google.com/cr3.go.th/onlinesvcri3/หนาแรก%253Fauthuser=0/wp-login.php cri3@esdc.go.th ว่าที่ ร.ต.เมธี กาบุญค้ำ
166 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ cri4@esdc.go.th นายพงศธร ช่างปัด
167 580001 สพม.แม่ฮ่องสอน https://www.facebook.com/spm.mhs msn@esdc.go.th ยังไม่ได้กำหนดผู้ดูแลระบบ
168 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 https://sites.google.com/mhs1.go.th/nitedmhs1/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81 msn1@esdc.go.th น.ส.พรเพ็ญ กมลวิสัย
169 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ msn2@esdc.go.th นายสิทธิพงษ์ แก้งธิวัง
170 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ nsn1@esdc.go.th น.ส.ศศินาถ นุชเกษม
171 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ nsn2@esdc.go.th นายอุทัย ชังชั่ว
172 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ nsn3@esdc.go.th นางสาวสุนันทรีรัตน์ ตาลบ้านข่อย
173 610001 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท https://spmuncn.obec.go.th/ utcn@esdc.go.th นายวัชรพัฐ มะธิตะโน
174 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 https://spv.utt1.go.th/ uti1@esdc.go.th น.ส.กนกรัชต์ โตเกิด
175 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 https://www.facebook.com/people/กลุ่มนิเทศฯ-สพปอุทัยธานี-2/100063475273745/ uti2@esdc.go.th นายพีระศักดิ์ อาทิตย์ตั้ง
176 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kpt1/home kpt1@esdc.go.th นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์
177 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ kpt2@esdc.go.th น.ส.ธัญชนก จาดดำ
178 630001 สพม.ตาก ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ tak@esdc.go.th นางสาวพรทิพย์ อินอยู่
179 6301 สพป.ตาก เขต 1 https://sites.google.com/view/supervisertak1 tak1@esdc.go.th นายนรพนธ์ จันชูมี
180 6302 สพป.ตาก เขต 2 https://sites.google.com/view/supervision-tak2?pli=1 tak2@esdc.go.th น.ส.น้ำฝน เทียนทอง
181 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ sti1@esdc.go.th น.ส.จันทวรรณ ทองคำ
182 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ sti2@esdc.go.th นายฐิติวัฒน์ จัดดี
183 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ plk1@esdc.go.th นางวิลันดา วรรณาดิเรก
184 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 https://sites.google.com/esdc.go.th/nited-cen-plk2/home plk2@esdc.go.th นางสุรภี ลุกปู่
185 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 http://www.nitetpl3.com/index.php plk3@esdc.go.th นายวินัย ปานโท้
186 660001 สพม.พิจิตร https://pck.esdc.go.th pck@esdc.go.th นายเกื้อสิรกาณฑ์ ศรีมิตรานนท์
187 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 https://sites.google.com/phichit1.go.th/nites/obeccc?pli=1 pct1@esdc.go.th นางสาวพรรณพร ศรลัมพ์
188 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 https://sites.google.com/a/phichit2.go.th/supervisorpesao2/ pct2@esdc.go.th นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ
189 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 https://sites.google.com/esdc.go.th/supervisorpbn1/home pnb1@esdc.go.th นางจิรันธนิน คงจีน
190 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 https://sites.google.com/pbn2.go.th/supervision?usp=sharing pnb2@esdc.go.th น.ส.รัตนา จันทร์สิน
191 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 https://sites.google.com/esdc.go.th/pbn-3-/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=9 pnb3@esdc.go.th นางกัญจนา มีศิริ
192 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 https://sites.google.com/a/ratchaburi1.go.th/suksanithesk--rachburi1/home rbr1@esdc.go.th นายคำรณ สะอาด
193 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 https://sites.google.com/esdc.go.th/ supervisor-ratchabury-2 rbr2@esdc.go.th น.ส.ภคกรณ์ นาคะพันธุ์
194 710001 สพม.กาญจนบุรี https://sites.google.com/view/supervision-spm kri@esdc.go.th นายทวีศักดิ์ ทองดอนน้อย
195 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 https://sites.google.com/esdc.go.th/es-kan1/ kri1@esdc.go.th นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย
196 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 https://sites.google.com/kan2.go.th/niteskan2/ kri2@esdc.go.th นางสาวนัสชนก เศรษฐศักดาศิริ
197 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 https://www.niteskan3.com/ kri3@esdc.go.th ยังไม่ได้กำหนดผู้ดูแลระบบ
198 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 https://www.home.kan4.go.th/blog/กลุ่มนิเทศ-ติดตาม-และประเมินผลการจัดการศึกษา kri4@esdc.go.th นายไพฑูรย์ ประดิษฐพงษ์
199 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ spb1@esdc.go.th นางสาววราภรณ์ แป้นแจ้ง
200 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 http://nited.sp2.ac.th/ spb2@esdc.go.th นายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
201 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 https://www.facebook.com/profile.php?id=100043242475903 spb3@esdc.go.th นายภาณุพงศ์ พละวงษ์
202 730001 สพม.นครปฐม ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ npt@esdc.go.th นายพุทธิพงษ์ ศุภมัสดุอังกูร
203 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 https://sites.google.com/esanpt1.go.th/nitesonline/ npt1@esdc.go.th นางปานทิพย์ ดอนขันไพร
204 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ npt2@esdc.go.th นายเมธี อ้นทอง
205 740001 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ sksk@esdc.go.th น.ส.กุศลิน แสงวัชรสุนทร
206 7401 สพป.สมุทรสาคร https://sites.google.com/skn.go.th/nites-skn skn@esdc.go.th ว่าที่ ร.อ.อรรถพล ห้วยกรุด
207 7501 สพป.สมุทรสงคราม https://skm.go.th/?page_id=961 skm@esdc.go.th นางสาวศิริจันทร์ ศรีนวลนัด
208 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 http://spburi.com/ pbi1@esdc.go.th นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ
209 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 https://www.pbi2.go.th/web/?page_id=1107 pbi2@esdc.go.th นายพงษ์โรจน์ เรืองศรี
210 770001 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ pkn@esdc.go.th นางสาวปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธร
211 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ pkn1@esdc.go.th นางสุประวีณ์ เอกมณีโรจน์
212 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 https://svpkn2.thai.ac/home/ pkn2@esdc.go.th นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล
213 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ nrt1@esdc.go.th นางปรียา สงค์ประเสริฐ
214 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ nrt2@esdc.go.th -
215 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ nrt3@esdc.go.th น.ส.ณชนก คงด้วง
216 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 https://nrt4.esdc.go.th nrt4@esdc.go.th นายธวัชชัย ใจห้าว
217 8101 สพป.กระบี่ ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ kbi@esdc.go.th น.ส.นิภา การประกอบ
218 8201 สพป.พังงา ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ pna@esdc.go.th นางสาวณัฐวรา วัฒนะ
219 8301 สพป.ภูเก็ต https://sites.google.com/esdc.go.th/supervision/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%81 pkt@esdc.go.th นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล
220 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 https://sites.google.com/a/surat1.go.th/nites_sni1/home?pli=1 sni1@esdc.go.th น.ส.นลิน เล็กมาก
221 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 https://www.facebook.com/nites.sni2 sni2@esdc.go.th น.ส.บุบผา พรมหลง
222 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 https://sites.google.com/esdc.go.th/sni3/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81 sni3@esdc.go.th น.ส.มลทิรา รัตนบุรี
223 8501 สพป.ระนอง ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ rng@esdc.go.th นายษณกร เสนาะเสียง
224 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 https://www.cpn1.go.th/2021/?page_id=414 cpn1@esdc.go.th นายศรายุทธ อัจกลับ
225 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ cpn2@esdc.go.th นางกฤติมา เกตุสถิตย์
226 9001 สพป.สงขลา เขต 1 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ ska1@esdc.go.th น.ส.จตุพร จันทร์เรือง
227 9002 สพป.สงขลา เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ ska2@esdc.go.th นายธรรมชาติ ทองแดง
228 9003 สพป.สงขลา เขต 3 https://sites.google.com/view/nitessk3 ska3@esdc.go.th นายสมพงษ์ นันทโย
229 9101 สพป.สตูล https://www.nitessatun.net/ stn@esdc.go.th นายซัครียา หมาดบากา
230 9201 สพป.ตรัง เขต 1 https://sites.google.com/view/supervision-trang1/Home trg1@esdc.go.th นางรัตนา หล่อสุพรรณพร
231 9202 สพป.ตรัง เขต 2 trg2.int trg2@esdc.go.th นายอุทัย แก้วรุ่งเรือง
232 930001 สพม.พัทลุง https://sites.google.com/esdc.go.th/spvspmpt-media/ plg@esdc.go.th น.ส.รัชฎา สืบกระพันธ์
233 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 https://sites.google.com/view/esdc-ptl1/ plg1@esdc.go.th นางจิรายุ เพชรบรรจบ
234 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 https://sites.google.com/esdc.go.th/plg2 plg2@esdc.go.th น.ส.สุจิรา มุสิกะเจริญ
235 940001 สพม.ปัตตานี http://sesaopn.go.th/WEB/pr-vision/ ptn@esdc.go.th น.ส.การะเกตุ แก้วศรี
236 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 https://sites.google.com/pattani1.go.th/nites-ptn1 ptn1@esdc.go.th นายมูฮำมัด ประจัน
237 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 http://pattani2.go.th/nited/ ptn2@esdc.go.th น.ส.ศิริมา ชูสงค์
238 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ ptn3@esdc.go.th นายณัฐพร ไชยเดช
239 950001 สพม.ยะลา https://www.facebook.com/groups/774046210717752 yla@esdc.go.th นางสาวสุนิสา ไตรรัตน์
240 9501 สพป.ยะลา เขต 1 https://www.yala1.go.th/2019/supervisory.php yla1@esdc.go.th นายอครัญญ บากา
241 9502 สพป.ยะลา เขต 2 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ yla2@esdc.go.th นางสุพัตรา อ่อนแก้ว
242 9503 สพป.ยะลา เขต 3 http://www.yala3.go.th/2021/supervision.php yla3@esdc.go.th นางมารียานี บาฮา
243 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 https://sites.google.com/narathiwat1.go.th/svnarathiwat1 nwt1@esdc.go.th นายนิอับดุลรอมัน มุหะ
244 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 https://sites.google.com/obec.moe.go.th/supervisionnara2/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=0 nwt2@esdc.go.th ยังไม่ได้กำหนดผู้ดูแลระบบ
245 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 ไม่ระบุเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ nwt3@esdc.go.th นายอภิรักษ์ อำนวยพูนสุข
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite